تبلیغات

شگفتی‌های حراج تهران را بشناسید/ جدول فروش و مشخصات آثار

 

 

 

نام اثر/ هنرمند

قیمت کمینه و پیشنه (میلیون تومان)

آثار به فروش رفته پایین تر از قیمت کمینه (میلیون تومان)

آثار به فروش رفته بین دو قیمت تعیین شده (میلیون تومان)

آثار به فروش رفته بالاتر از قیمت بیشینه (میلیون تومان)

شگفتی سازها

بدون عنوان/ ناصر اویسی

۸۰-۶۰

 

 

۹۵

 

بدون عنوان/ جلال شباهنگی

۳۵-۲۵

 

۳۴

 

 

بدون عنوان/ لیلی متین دفتری*

۱۵۰-۱۰۰

 

۱۴۰

 

 

بدون عنوان/ ناصر عصار*

۳۰۰-۲۰۰

 

۲۰۰

 

 

بدون عنوان/ حسین کاظمی*

۱۲۰-۸۰

 

 

۲۴۰

*

بدون عنوان/ سیراک ملکونیان

۱۶۰-۱۲۰

 

 

۲۰۰

 

مرغ سعادت/ بیژن رافتی

۶۰-۴۰

 

 

 

به فروش نرسید

بدون عنوان/ پرویز کلانتری*

۲۰۰-۱۵۰

 

 

۳۲۰

*

بدون عنوان/ ژازه طباطبایی

۲۰۰-۱۵۰

 

۱۹۰

 

 

بدون عنوان/ هوشنگ پزشک نیا*

۱۲۰-۸۰

 

۱۲۰

 

 

طبیعت بی جان/ بهمن محصص*

۷۰۰-۵۰۰

 

 

۸۵۰

 

اشیای بازمانده/ حسینعلی ذابحی

۲۵-۲۰

 

 

۳۰

 

بدون عنوان/ هادی هزاوه ای

۴۰-۳۰

 

 

۶۰

 

خاطرات انهدام/ آیدین آغداشلو

۳۵۰-۲۵۰

 

 

۵۰۰

 

بدون عنوان/ مهدی ویشکایی*

۱۵۰-۱۰۰

 

۱۴۰

 

 

از مجموعه گروگان ها/  بهمن دادخواه

۸۰-۶۰

 

 

۱۱۰

 

بدون عنوان/ ایران درودی

۱۲۰-۸۰

 

۱۰۰

 

 

بدون عنوان/ منصوره حسینی*

۷۰-۵۰

 

۵۰

 

 

بدون عنوان/ منوچهر یکتایی

۲۰۰-۱۵۰

 

 

۷۰۰

*

بدون عنوان/ پروانه اعتمادی

۲۰۰-۱۵۰

 

 

۲۴۰

 

شکار حیوانات/ علی اکبر صادقی

۴۰۰-۳۰۰

 

 

۴۵۰

 

بدون عنوان/ محمد ابراهیم جعفری

۶۰-۴۰

۳۲

 

 

 

بدون عنوان/ مسعود عربشاهی

۴۰۰-۳۰۰

 

 

۴۵۰

 

بدون عنوان/ سیراک ملکونیان

۱۲۰-۸۰

 

۹۰

 

 

بدون عنوان/ عبدالرضا دریابیگی

۶۰-۴۰

 

 

۸۵

 

بدون عنوان/ بهجت صدر

۳۰۰-۲۰۰

 

۲۶۰

 

 

بدون عنوان/ ژازه طباطبایی*

۱۲۰-۸۰

 

 

۲۰۰

 

بدون عنوان/ منصور قندریز*

۴۰۰-۳۰۰

 

 

۸۵۰

*

بدون عنوان از مجموعه دیوار/ پرویز تناولی*

۴۰۰-۳۰۰

 

۴۰۰

 

 

تک چهره فخر الملک اردلان/ کمال الملک*

۳۰۰-۲۰۰

 

۲۶۰

 

 

تک چهره میرزا عبدالوهاب خواجه نوری نظام الملک/ علی اکبر مزین الدوله*

۶۰-۴۰

 

 

۸۵

 

تک چهره دوستعلی خان معیرالممالک/ حسین ارژنگی*

۷۰-۵۰

 

 

۸۵

 

پیرمرد چپقی/ جعفر پتگر*

۶۰-۴۰

 

 

۲۲۰

*

سقا/ علی اصغر پتگر*

۴۰-۳۰

 

 

۶۰

 

منظره/ علی محمد حیدریان*

۷۰-۵۰

 

 

۹۵

 

آرامگاه سعدی/ علی رخسار*

۴۰-۳۰

 

 

۴۴

 

شالیزار/ محسن سهیلی*

۴۰-۳۰

 

 

۵۵

 

دهکده ای در کنار رود سن/ ابوالحسن صدیقی*

۶۰-۴۰

 

۶۰

 

 

مدرسه چهارباغ اصفهان/ میشا شهبازیان*

۳۵-۲۵

 

 

۵۰

 

شبستان مدرسه چهارباغ اصفهان/ عیسی بهادری*

۶۰-۴۰

 

 

۱۱۰

 

شاه شجاع و خواجه حافظ/ حسین طاهرزاده بهزاد تبریزی*

۱۵۰-۱۰۰

 

۱۳۰

 

 

تعالی/ محمود فرشچیان

۷۰۰-۵۰۰

 

 

یک میلیارد و ۲۵۰

*

بارگاه منوچهر/ محمد مدبر*

۸۰-۶۰

۵۵

 

 

 

قلعه کوک/ قوللر آقاسی*

۸۰-۶۰

 

۷۵

 

 

بدون عنوان/ جواد حمیدی

۶۰-۴۰

 

 

۶۵

 

بدون عنوان/ کیخسرو خروش

۸۰-۶۰

 

 

۹۵

 

بدون عنوان/ نصرالله افجه ای

۳۰۰-۲۰۰

 

۲۲۰

 

 

بدون عنوان/ رضا مافی*

۱۶۰-۱۲۰

 

۱۶۰

 

 

ص+ه+ص/ حسین زنده رودی

۷۰۰-۵۰۰

 

 

یک میلیارد

*

درخت دوستی/ جلیل رسولی

۲۰۰-۱۵۰

 

 

۲۴۰

 

رقص آبی/ محمد احصایی

۶۰۰-۴۰۰

 

 

یک میلیارد

*

بدون عنوان/ صداقت جباری

۱۵۰-۱۰۰

 

۱۲۰

 

 

بدون عنوان/ کوروش شیشه گران

۳۰۰-۲۰۰

 

۲۲۰

 

 

بدون عنوان/ ابوالقاسم سعیدی

۲۰۰-۱۵۰

 

 

۳۰۰

 

بهار در گیلان/ حسین محجوبی

۹۰-۷۰

 

۷۵

 

 

بدون عنوان/ حسین کاظمی*

۴۰۰-۳۰۰

 

 

۵۵۰

 

بدون عنوان از مجموعه درختها/ سهراب سپهری*

۳۰۰۰-۲۰۰۰

 

۳ میلیارد

 

رکوردار

بدون عنوان/ فریده لاشایی*

۳۵۰-۲۵۰

 

 

۴۵۰

 

بدون عنوان/ احمد اسفندیاری*

۶۰-۴۰

 

۴۲

 

 

بدون عنوان/ منوچهر نیازی

۶۰-۴۰

 

۶۰

 

 

بدون عنوان/ ناصر عصار*

۳۰۰-۲۰۰

 

۲۸۰

 

 

بدون عنوان/ بهجت صدر*

۲۰۰-۱۵۰

 

 

۲۶۰

 

بدون عنوان/ محسن وزیری مقدم

۲۰۰-۱۵۰

 

۱۸۰

 

 

من و پرواز/ جلیل ضیاپور*

۷۰۰-۵۰۰

 

 

۷۲۰

 

بدون عنوان/ جعفر روحبخش*

۹۰-۷۰

 

 

۱۰۰

 

خانواده سبز/ منیر فرمانفرماییان

۶۰۰-۴۰۰

 

 

۹۰۰

*

بدون عنوان/ غلامحسین نامی

۱۲۰-۸۰

 

 

۱۹۰

 

بدون عنوان/ محمد احصایی

۲۰۰-۱۵۰

 

۱۸۰

 

 

بدون عنوان/ حسین زنده رودی

۴۰۰-۳۰۰

 

 

۶۵۰

 

هیچ/ پرویز تناولی

۳۰۰-۲۰۰

 

۲۸۰

 

 

ترکیب بندی شماره ۴/ سونیا بالاسانیان

۱۲۰-۸۰

 

۱۲۰

 

 

بدون عنوان/ مسعود عربشاهی

۲۰۰-۱۵۰

 

 

۲۸۰

 

بدون عنوان از مجموعه درختها/ سهراب سپهری

۱۵۰۰-۱۰۰۰

 

 

یک میلیارد و ۵۵۰

 

بدون عنوان/ منیر فرمانفرماییان

۱۲۰-۸۰

 

۱۲۰

 

 

بدون عنوان/ مهدی ویشکایی*

۲۰۰-۱۵۰

 

 

۳۶۰

 

بدون عنوان/ هوشنگ پزشک نیا*

۹۰-۷۰

 

 

۱۰۰

 

بدون عنوان/ هانیبال الخاص*

۸۰-۶۰

 

 

۱۲۰

 

بدون عنوان/ احمد اسفندیاری*

۷۰-۵۰

 

۷۰

 

 

ساحل/ محمود جوادی پور*

۷۰-۵۰

 

۶۵

 

 

بدون عنوان/ منوچهر یکتایی

۶۰۰-۴۰۰

 

 

یک میلیارد و ۴۷۰

 

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات

جدیدترین اخبار

داغ ترین اخبار

تبلیغات

نرخ ارز